TIN TỨC & SỰ KIỆN
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập: 4689447

Số người online : 9

Máy lạnh Daikin nhập khẩu chính hãng với công nghệ Nhật Bản liên hệ ngay với maylanhnhapkhau.com.vn để có giá tốt nhất. Hotline tư vấn: 0941 76 22990932 042 590  . Lắp đặt ngay, miễn phí vận chuyển , hỗ trợ 24/7

Máy lạnh treo tường

MONO GAS R32
Máy lạnh Daikin FTF25UV1V/RF25UV1V

Máy lạnh Daikin FTF25UV1V/RF25UV1V

Giá: 7.700.000 đ
MONO GAS R32
Máy lạnh Daikin FTF35UV1V(2020)

Máy lạnh Daikin FTF35UV1V(2020)

Giá: 9.700.000 đ
MONO, GAS R32
Máy lạnh Daikin FTF50UV1V(2020)

Máy lạnh Daikin FTF50UV1V(2020)

Giá: 14.600.000 đ
MONO GAS R32
Máy lạnh DAIKIN FTC25NV1V(2018)

Máy lạnh DAIKIN FTC25NV1V(2018)

Giá: 7.400.000 đ
MONO GAS R32
Máy lạnh DAIKIN FTC35NV1V(2018)

Máy lạnh DAIKIN FTC35NV1V(2018)

Giá: 9.300.000 đ
MONO GAS R32
Máy lạnh DAIKIN FTC50NV1V(2018)

Máy lạnh DAIKIN FTC50NV1V(2018)

Giá: 14.700.000 đ
MONO GAS R32
Máy lạnh DAIKIN FTC60NV1V(2018)

Máy lạnh DAIKIN FTC60NV1V(2018)

Giá: 20.400.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh DAIKIN FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Máy lạnh DAIKIN FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Giá: 9.700.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh DAIKIN FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

Máy lạnh DAIKIN FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

Giá: 11.700.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKC50UAVMV(2019)

Máy lạnh Daikin FTKC50UAVMV(2019)

Giá: 19.700.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKC60UAVMV(2019)

Máy lạnh Daikin FTKC60UAVMV(2019)

Giá: 27.200.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV(2019)

Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV(2019)

Giá: 31 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKC60TVMV(2018)

Máy lạnh Daikin FTKC60TVMV(2018)

Giá: 25.000.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKC60QVMV

Máy lạnh Daikin FTKC60QVMV

Giá: 24.300.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV

Máy lạnh Daikin FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV

Giá: 14.700.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV

Máy lạnh Daikin FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV

Giá: 17.600.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV

Máy lạnh Daikin FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV

Giá: 28.000.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV

Máy lạnh Daikin FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV

Giá: 35.200.000 đ
INVERTER GAS R410A
Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV

Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV

Giá: 27.500.000 đ
INVERTER GAS R410A
Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV

Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV

Giá: 32.200.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh DAIKIN FTKB25WAVMV

Máy lạnh DAIKIN FTKB25WAVMV

Giá: 8.700.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh DAIKIN FTKB35WAVMV

Máy lạnh DAIKIN FTKB35WAVMV

Giá: 10.900.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh DAIKIN FTKB50WAVMV

Máy lạnh DAIKIN FTKB50WAVMV

Giá: 16.800.000 đ
INVERTER, GAS R32
Máy lạnh DAIKIN FTKB60WAVMV

Máy lạnh DAIKIN FTKB60WAVMV

Giá: 22.900.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKM25SVMV

Máy lạnh Daikin FTKM25SVMV

Giá: 14.000.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKM35SVMV

Máy lạnh Daikin FTKM35SVMV

Giá: 15.900.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKM50SVMV

Máy lạnh Daikin FTKM50SVMV

Giá: 24.900.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Daikin FTKM60SVMV

Máy lạnh Daikin FTKM60SVMV

Giá: 33.600.000 đ

Máy lạnh âm trần

INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCF50CVM/RZF50CV2V

Máy lạnh Âm trần FCF50CVM/RZF50CV2V

Giá: 27.150.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCF60CVM/RZF60CV2V

Máy lạnh Âm trần FCF60CVM/RZF60CV2V

Giá: 33.600.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCF71CVM/RZF71CV2V

Máy lạnh Âm trần FCF71CVM/RZF71CV2V

Giá: 35.000.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCF100CVM/RZF100CVMV

Máy lạnh Âm trần FCF100CVM/RZF100CVMV

Giá: 41.500.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCF125CVM/RZF125CVMV

Máy lạnh Âm trần FCF125CVM/RZF125CVMV

Giá: 45.100.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCF140CVM/RZF140CVMV

Máy lạnh Âm trần FCF140CVM/RZF140CVMV

Giá: 49.200.000 đ
INVERTER GAS R410A
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

Giá: 27.100.000 đ
INVERTER GAS R410A
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA/RZR60MVMV

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA/RZR60MVMV

Giá: 33.600.000 đ
INVERTER GAS R410A
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA/RZR71MVMV

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA/RZR71MVMV

Giá: 35.000.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCFC40DVM/RZFC40DVM

Máy lạnh Âm trần FCFC40DVM/RZFC40DVM

Giá: 21.000.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCFC50DVM/RZFC50DVM

Máy lạnh Âm trần FCFC50DVM/RZFC50DVM

Giá: 25.500.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCFC60DVM/RZFC60DVM

Máy lạnh Âm trần FCFC60DVM/RZFC60DVM

Giá: 32.500.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCFC71DVM/RZFC71DVM

Máy lạnh Âm trần FCFC71DVM/RZFC71DVM

Giá: 34.750.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCFC85DVM/RZFC85DVM

Máy lạnh Âm trần FCFC85DVM/RZFC85DVM

Giá: 35.050.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCFC100DVM/RZFC100DVM

Máy lạnh Âm trần FCFC100DVM/RZFC100DVM

Giá: 37.350.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh Âm trần FCFC125DVM/RZFC125DY1

Máy lạnh Âm trần FCFC125DVM/RZFC125DY1

Giá: 44.900.000 đ
INVERTER GAS R410A
Máy lạnh Âm trần FCFC140DVM/RZFC140DY1

Máy lạnh Âm trần FCFC140DVM/RZFC140DY1

Giá: 44.550.000 đ

Máy lạnh áp trần

INVERTER, GAS R410.
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV

Giá: 25.350.000 đ
INVERTER, GAS R410.
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV

Giá: 31.600.000 đ
INVERTER, GAS R410
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV

Giá: 32.650.000 đ
INVERTER, GAS R410.
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVM

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVM

Giá: 38.600.000 đ
INVERTER, GAS R410.
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVM

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVM

Giá: 42.150.000 đ
INVERTER, GAS R410A
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVM

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVM

Giá: 45.750.000 đ
INVERTER, GAS R32
Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV/RZF50CV2V

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV/RZF50CV2V

Giá: 27.330.000 đ
INVERTER, GAS R32
Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV/RZF60CV2V

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV/RZF60CV2V

Giá: 31.800.000 đ

Máy lạnh giấu trần

MONO GAS R410A
Máy lạnh giấu trần FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Máy lạnh giấu trần FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Giá: 29.100.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh giấu trần FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Máy lạnh giấu trần FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Giá: 33.300.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh giấu trần FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Máy lạnh giấu trần FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Giá: 36.100.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh giấu trần FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Máy lạnh giấu trần FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Giá: 39.250.000 đ

Máy lạnh tủ đứng

MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1

Giá: 28.500.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1

Giá: 32.800.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1

Giá: 37.900.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1

Giá: 46.900.000 đ
INVERTER GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng Daikin Inverter FVQ71CVEB

Máy lạnh tủ đứng Daikin Inverter FVQ71CVEB

Giá: 42.600.000 đ
INVERTER GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng Daikin Inverter FVQ100CVEB

Máy lạnh tủ đứng Daikin Inverter FVQ100CVEB

Giá: 50.000.000 đ
INVERTER GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB

Giá: 54.500.000 đ
INVERTER GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB

Giá: 59.400.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng FVGR05NV1/RUR05NY1

Máy lạnh tủ đứng FVGR05NV1/RUR05NY1

Giá: 60.200.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng FVGR06NV1/RUR06NY1

Máy lạnh tủ đứng FVGR06NV1/RUR06NY1

Giá: 67.900.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng FVGR08NV1/RUR08NY1

Máy lạnh tủ đứng FVGR08NV1/RUR08NY1

Giá: 82.000.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng FVGR10NV1/RUR10NY1

Máy lạnh tủ đứng FVGR10NV1/RUR10NY1

Giá: 82.500.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng FVPGR10NY1/RUR10NY1

Máy lạnh tủ đứng FVPGR10NY1/RUR10NY1

Giá: 85.000.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng FVPGR13NY1/RUR13NY1

Máy lạnh tủ đứng FVPGR13NY1/RUR13NY1

Giá: 115.500.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng FVPGR15NY1/RUR15NY1

Máy lạnh tủ đứng FVPGR15NY1/RUR15NY1

Giá: 132.700.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng FVPGR18NY1/RUR18NY1

Máy lạnh tủ đứng FVPGR18NY1/RUR18NY1

Giá: 145.700.000 đ
MONO GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng FVPGR20NY1/RUR20NY1

Máy lạnh tủ đứng FVPGR20NY1/RUR20NY1

Giá: 151.750.000 đ

Máy lạnh Multi

INVERTER GAS R410A
Máy lạnh Multi Daikin

Máy lạnh Multi Daikin

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R410A
Dàn nóng Multi Daikin 3MKS50ESG

Dàn nóng Multi Daikin 3MKS50ESG

Giá: 23.500.000 đ
INVERTER, GAS R410.
Dàn nóng Multi Daikin 3MKS71ESG

Dàn nóng Multi Daikin 3MKS71ESG

Giá: 28.800.000 đ
INVERTER GAS R410.
Dàn nóng Multi Daikin 4MKS80ESG

Dàn nóng Multi Daikin 4MKS80ESG

Giá: 33.600.000 đ
INVERTER GAS R410A
Dàn nóng Multi Daikin 5MKS100LSG

Dàn nóng Multi Daikin 5MKS100LSG

Giá: 40.000.000 đ
INVERTER GAS R410.
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM

Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM

Giá: 4.100.000 đ
INVERTER GAS R410.
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM

Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM

Giá: 4.400.000 đ
INVERTER GAS R410.
Dàn lạnh treo tường multi Daikin FTKS50FVM

Dàn lạnh treo tường multi Daikin FTKS50FVM

Giá: 6.900.000 đ
INVERTER GAS R410.
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM

Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM

Giá: 8.550.000 đ
INVERTER GAS R410.
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS71FVM

Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS71FVM

Giá: 8.900.000 đ
INVERTER GAS R410.
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS50CVMB

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS50CVMB

Giá: 10.900.000 đ
INVERTER GAS R410A
Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFQ25BV1B9

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFQ25BV1B9

Giá: 8.800.000 đ
INVERTER, GAS R410.
Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFQ35BV1B9

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFQ35BV1B9

Giá: 9.800.000 đ
INVERTER, GAS R410.
Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFQ50BV1B9

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFQ50BV1B9

Giá: 11.450.000 đ
INVERTER, GAS R410.
Dàn lạnh âm trân Multi Daikin FFQ60BV1B9

Dàn lạnh âm trân Multi Daikin FFQ60BV1B9

Giá: 13.300.000 đ
INVERTER GAS R32
Dàn nóng Multi Daikin 3MKM52RVMV

Dàn nóng Multi Daikin 3MKM52RVMV

Giá: 24.200.000 đ
INVERTER, GAS R32
Dàn nóng Mutti Daikin 4MKM68RVMV

Dàn nóng Mutti Daikin 4MKM68RVMV

Giá: 30.500.000 đ
INVERTER, GAS R32
Dàn nóng Multi Daikin 4MKM80RVMV

Dàn nóng Multi Daikin 4MKM80RVMV

Giá: 34.300.000 đ
INVERTER, GAS R32
Dàn nóng Multi Daikin 5MKM100RVMV

Dàn nóng Multi Daikin 5MKM100RVMV

Giá: 40.800.000 đ
INVERTER, GAS R32
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin CDXM50RVMV

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin CDXM50RVMV

Giá: 10.300.000 đ
INVERTER, GAS R32
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin CDXM60RVMV

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin CDXM60RVMV

Giá: 10.800.000 đ
INVERTER, GAS R32
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin CDXM71RVMV

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin CDXM71RVMV

Giá: 11.400.000 đ
INVERTER, GAS R32
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FMA50RVMV

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FMA50RVMV

Giá: 11.500.000 đ
INVERTER, GAS R32
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FMA60RVMV

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FMA60RVMV

Giá: 12.350.000 đ
INVERTER, GAS R32
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FMA71RVMV

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FMA71RVMV

Giá: 12.850.000 đ
INVERTER, GAS R32
Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA25RV1V

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA25RV1V

Giá: 8.900.000 đ
INVERTER, GAS R32
Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA35RV1V

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA35RV1V

Giá: 9.800.000 đ
INVERTER GAS R32
Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA50RV1V

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA50RV1V

Giá: 11.700.000 đ
INVERTER GAS R32
Máy lạnh âm trần Daikin Multi FFA60RV1V

Máy lạnh âm trần Daikin Multi FFA60RV1V

Giá: 13.500.000 đ
INVERTER, GAS R410.
Dàn nóng máy lạnh Daikin Super Multi NX

Dàn nóng máy lạnh Daikin Super Multi NX

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R410A
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ44AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ44AYM

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R32
Dàn nóng Multi S Daikin MKC50RVMV

Dàn nóng Multi S Daikin MKC50RVMV

Giá: 16.700.000 đ
INVERTER GAS R32
Dàn nóng Multi S Daikin MKC70SVMV

Dàn nóng Multi S Daikin MKC70SVMV

Giá: 22.600.000 đ

Hệ thống VRV

inverter gar R410
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ10AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ10AYM

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R410A
VRV IV

VRV IV

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R410A
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ6AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ6AYM

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R410A
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ8AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ8AYM

Giá: liên hệ
inverter GAS R410
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ12AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ12AYM

Giá: liên hệ
inverter GAS R410
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ14AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ14AYM

Giá: liên hệ
inverter GAS R410
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ16AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ16AYM

Giá: liên hệ
inverter GAS R410
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ18AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ18AYM

Giá: liên hệ
inverter GAS R410
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ20AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ20AYM

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R410A
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ22AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ22AYM

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R410A
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ24AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ24AYM

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R410A
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ26AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ26AYM

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R410A
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ30AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ30AYM

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R410A
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ32AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ32AYM

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R410A
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ34AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ34AYM

Giá: liên hệ
INVERTER GAS R410A
Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ36AYM

Dàn nóng Daikin VRV A-RXQ36AYM

Giá: liên hệ